శనివారం, మే 18, 2013

శుభరేకొచ్చింది...

"అయ్ గారు సుభరేకంపారండి..." డొక్కు సైకిల్ని డొంకవార జారేసి, చెప్పులు అక్కడే విప్పేసి, లోపలికొచ్చి శుభలేఖ నా చేతికిచ్చిన అతన్ని ఆగమని చేత్తోనే సైగచేసి లోపలికి పరిగెత్తా. డబ్బాలో ఉన్న చిల్లర డబ్బుల్లోనుంచి ఓ నాణెం పట్టుకొచ్చి అతని చేతిలో వేశాను, ఎటూ అమ్మకి చెప్పినా డబ్బులిమ్మనే చెబుతుంది కదా అని.."సిత్తం" అనేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఘుమఘుమ లాడిపోతున్న శుభలేఖ చదువుదామని తీసేలోగా అమ్మ వచ్చేసింది, "ఎవరిదీ శుభలేఖా?" అంటూ. వివరం చెప్పాను. "డబ్బులిచ్చి పంపావా?" అని అడిగి, "గొప్ప వాళ్ళింట్లో పెళ్ళికి పిలుపొచ్చిందన్న మాట!" అనడం ఆలస్యం, "నేనూ వెళ్తానమ్మా" అని ప్రయాణం అయిపోయాను. "ఊ..ఊ... మొదలైంది చీమకి పెళ్లి ప్రయాణం," అంటూనే "పైకి చదవరా శుభలేఖ నేనూ వింటాను.." అని అడిగింది, కళాపి జల్లుతూ.

"యెంత మంచి వాసన వస్తోందో అమ్మా శుభలేఖ.. నాలుగు పక్కలా పసుపు బొట్టుతో పాటు, ప్రత్యేకం సెంటు కూడా రాశారు" అని నేను ఆశ్చర్యాలు పోతున్నానో లేదో... "నీ మొహం... ఆ పసుపులోనే కాస్త సెంటు కూడా కలిపి ఉంటారు.. ప్రత్యేకం రాయడం ఎందుకూ?" అని అడిగింది. అమ్మ చెప్పింది విన్నాక, శుభలేఖని పరీక్షిస్తే నిజమే అని తేలింది.. పోన్లే.. ఓ కొత్త విషయం తెలిసింది.. రేప్పొద్దున్న నా పెళ్ళప్పుడు పనికొస్తుంది కదా అనుకున్నాను మనసులో.. ఆ మాటే పైకంటే క్షణం ఆలస్యం లేకుండా జరిగిపోతుంది పెళ్లి, ఏ చీపురు కట్టతోనో. "అయిందా వాసన చూడ్డం? అక్షరాలు కూడబలుక్కుంటున్నావా?? ఎంతసేపూ చదవడం..." అంది అమ్మ కొంచం ధాటీగా.

పెళ్లి ఆలోచనల్లోనుంచి బయట పడి "కూడబలుక్కోడం ఎందుకమ్మా? నాకు చదవడం వచ్చు కదా.." అంటూనే శుభలేఖ చదవడం మొదలు పెట్టాను... శ్రీరస్తు... శుభమస్తు.. అవిఘ్నమస్తు.. శ్లో.. ఇంతలో ఓ ఆలోచన వచ్చింది.. ఈ శ్లోకానికి అర్ధం చెప్పేసి అమ్మని మెప్పిస్తే?? చూడ్డానికి సులువుగానే ఉంది... అర్ధమవుతోంది కూడాను...ఇదేదో బాగానే ఉందనుకుంటూ శ్లోకం పైకి చదవడం మొదలుపెట్టాను.. "శ్రీరామ పత్నీ... జనకస్య పుత్రీ... అంటే... శ్రీరాముని యొక్క భార్య .. జనకుని యొక్క కుమార్తె... రైటే కదా అమ్మా?" ..."రైటే..రైటే ... మీ బళ్ళో చేప్పేరేవిట్రా?" ..."లేదమ్మా.. నాకే అలా తోచింది... తర్వాత చదువుతా ఉండు.."

"సీతాంగనా... సుందర కోమలాంగీ.... అంటే అందమైన సీత అనే కదా అర్ధం?" ..."అవున్నాయినా అవును... పెళ్లి ఎప్పుడో చెబితే, మీ నాన్నగారికి గుర్తు చేద్దాం అని నిన్ను శుభలేఖ చదవమన్నాను.. కాస్త ఆ ముహూర్తం ఒక్కటీ ముందు చెప్పెయ్ బాబూ..." ..."ఉండమ్మా... వరసగా చదువుతున్నాను కదా..." ఈ అర్ధం చెప్పడం నాకు భలే సరదాగా ఉంది నిజానికి... వేసంకాలం సెలవుల్లో 'గణపతి' పుస్తకం చదివానేమో ..స్కూలు మేష్టారు ఉద్యోగం చేసే రోజుల్లో కథా నాయకుడు గణపతి "శ్రీ రఘురామ.. చారు తులసీ దళధామ" పద్యానికి తాత్పర్యం చెబుతూ "వనవాసంలో శ్రీరాముడు చారు కాచుకొనెను.. కర్వేపాకు దొరక్క పోవడంతో ఆయొక్క చారుని తులసీ దళాలతో కాచుకొనెను" అని చెప్పడం గుర్తొచ్చింది..

మళ్ళీ శుభలేఖలోకి వస్తూ "భూగర్భ జాతా... భువనైక మాతా.... అమ్మా.. భూగర్భ జాత అంటే సీతే కదా... భూమిలో దొరికింది కదా నాగలి దున్నుతూ ఉంటే?" అని నా పురాణ జ్ఞానం ప్రదర్శించేసరికి, అమ్మ బోల్డంత మురిసిపోయి, కళాపి చల్లిన వాకిట్లో పుత్రోత్సాహంతో ముగ్గేయడం మొదలు పెట్టింది.. "భువనైకజాత జాత అంటే ఏమిటో తెలియడం లేదు కానీ, సీతే అయి ఉంటుంది కదా అమ్మా..." అమ్మకి సహనం కొంచం తగ్గినట్టుంది.. "అవతల బోల్డంత పని ఉంది.. తర్వాత ఏమిటో తొరగా చదువు నాయనా..." అంది, మరీ విసుక్కోకుండా, అలాగని మరీ ముద్దుచేసేయకుండా.. తర్వాత లైను తెలిసినట్టే ఉంది కానీ తెలియడం లేదు..

"వధూ వరాభ్యం వరదా భవంతు... అమ్మా... వధూ వరాభ్యం అంటే వధూ వరులు కదా..." నా ఉత్సాహం తగ్గడం అమ్మ కనిపెట్టేసింది... "అవున్నాయనా అవును.. తర్వాత మాటకి కూడా అర్ధం చెప్పేసి, మిగిలిన శుభలేఖ చదువు..." ....ఏవిటి చదవడం?? "వరదా భవంతు అంటే... అమ్మా.. మరీ..." ఏమన్నా మాట సాయం అందుతుందేమో అని చూశా.. అబ్బే.. నాకు అమ్మ కదూ.. "ఊ మరి? చెప్పూ" ... "అంటే.. వధూవరులిద్దరూ వరదల్లో కొట్టుకుపోకుండా ఉందురుగాక అని అయి ఉంటుంది" అన్నాను కొంచం అనుమానంగా... అమ్మ అక్కడ నిలబడలేక, కొబ్బరి చెట్టుకి ఆనుకుని ఒకటే నవ్వడం... "ఇంకా నయం.. వరదల్లో కొట్టుకుపోదురు గాక.. అన్నావు కాదు" అంటూ... పెళ్లి శుభలేఖలో ఈ పద్యం చూసినప్పుడల్లా గుర్తొచ్చే జ్ఞాపకం ఇది..

21 వ్యాఖ్యలు:

 1. హహహహ బుల్లి మురళి వాళ్ళమ్మ మెప్పు పొందటం, ఆవిడ పుత్రోత్సాహం అన్నీ ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ చదువుతున్నానేమో చివరికొచ్చేసరికి ఒళ్ళంతా కదిలిపోయేలా నవ్వానండి :-) ఇకపై శుభలేఖ చూసినపుడల్లా నాక్కూడా గుర్తొచ్చేస్తుంది మీ ఈ జ్ఞాపకం.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 2. ఇప్పుడు మీరు నవ్వకండి కానీ :-)ఇంతకీ వరదా భవంతు అంటే ఏంటి మురళి గారు ?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 3. బాగా నవ్వించారు. బావున్నాయి మీ అర్థాలు.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 4. శ్రావ్యగారి మాటే నాదీనూ. మాకిప్పటికీ అర్ధాలు తెలియవుమరి :P

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 5. మురళి గారూ తెగ నవ్వించారు చివర్లొ. శ్రావ్యా, వరదా భవంతు అంటే, వరదలొచ్చినప్పుడు కొట్టుకుపోకుండా నిలబడిన భవంతులన్నమాటా..వధూ వరులు అలా నిడబడాలని అయ్యుంటుంది, కదండీ మురళి గారూ!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 6. రేప్పొద్దున్న నా పెళ్ళప్పుడు పనికొస్తుంది కదా అనుకున్నాను మనసులో..<<<<

  పనికొచ్చిందాండీ? :)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 7. కెవ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్వ్ (ఇక్కడ కూడా కెవ్వేనా అని అడక్కండి మరి)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 8. "శుభరేకొచ్చింది..."

  అచ్చమైన గోదావరి యాస చదివించారు.

  చాలా బాగుంది.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 9. శిశిర గారి అనుమానమే నాది కూడా, పసుపులో సెంటు కలిపారా?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 10. ఆయ్... మీ శుభ రేక బాగుందండి. ఈ పోస్టు ఓపాలి ఊరిని గుర్తు చేసిందంటే నమ్మండి మురళి గారు. రేకలట్టుకొని పిలుపులకి వచ్చే వారు... కూడా మంత్రి వుండేవాడు. ఆ మంత్రి... రేక తీసి పిలవడానికి వచ్చిన వాళ్లకి ఇచ్చి బయట నిలబడేవాడు. వాడికి దాహానికి మజ్జిగ ఇచ్చేవారు. వెళ్ళేటప్పుడు బహుమానం ఇవ్వడం రివాజు.
  పిలుపులు అయిపోయిన సాయంత్రం మంత్రి గారి కథలో మరో తమాషా వుండేది. 'అబ్బాయి గారు... రేకలు ఇచ్చినప్పుడు వంద వస్తాదనుకొన్నాను. తక్కువ వచ్చింది. మిగతాది మీరు ఇయండి' అంటూ బతిమాలే క్రమం కూడా వుండేది.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 11. @వేణూ శ్రీకాంత్: హహహా... ధన్యవాదాలండీ
  @మధురవాణి: ధన్యవాదాలండీ
  @సిరిసిరిమువ్వ: ధన్యవాదాలండీ

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 12. @శ్రావ్య: 'శుభం కలుగుగాక' అని అంటారండీ... ధన్యవాదాలు...
  @జ్యోతిర్మయి: ధన్యవాదాలండీ...
  @అనూ: ధన్యవాదాలండీ...

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 13. @మురళి: :-) ధన్యవాదాలండీ...
  @ఎన్నెల: మీరు చెప్పిన తాత్పర్యం చాలా బాగుందండీ :) ...ధన్యవాదాలు
  @శిశిర: మీరు మరీనండీ... సంపాదించిన నాలెడ్జీ అంతా వాడేస్తామా ఏమన్నానా? :) ధన్యవాదాలు...

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 14. @శ్రీనివాస్ పప్పు: :-) ధన్యవాదాలండీ
  @బొనగిరి: ధన్యవాదాలండీ...

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 15. @చందు ఎస్: పోస్ట్ రాసినప్పటినుంచీ ఆ విషయమే ఆలోచిస్తున్నానండీ.. ఇంకా తెగలేదు :( ... ధన్యవాదాలు
  @చక్రవర్తి: మంత్రి గురించి చెప్పడం మొదలు పెడితే అదో పెద్ద కథ అవుతుందండీ... అసలే మా సత్యం మామూలు మంత్రి కూడా కాదు, మహామంత్రి :) ... ధన్యవాదాలు..

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 16. "రేప్పొద్దున్న నా పెళ్ళప్పుడు పనికొస్తుంది కదా" .. కేక.
  పాపం మా అమ్మ శుభలేఖల్ని ఎప్పుడూ నాతో చదివించుకోలేదు, ప్చ్.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

 17. :))))

  చిన్నప్పట్నించే ఎంత ముందుచూపూ.. ఎంత ప్లానింగూ!!
  నా ఉద్దేశ్యం ప్రకారం మీరు అత్తరులో పసుపు కలిపి ఉంటారు.. కదండీ!? :))

  ఎప్పుడూ చదువూ చదువని కాకుండా బుజ్జి మురళిని కాస్త తరచుగా బయటికి, మా దగ్గరికి పంపిస్తుండండి..

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 18. @నారాయణ స్వామి: అయ్యో :)) ....ధన్యవాదాలండీ..
  @నిషిగంధ: మీరు మరీ ఊహిస్తారండీ :) ..ధన్యవాదాలు..

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు